Disclaimer

Kinderzwerfboek, initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp (Kamer van Koophandel: 41080756), hierna te noemen Kinderzwerfboek, verleent jou hierbij toegang tot kinderzwerfboek.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Kinderzwerfboek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kinderzwerfboek spant zich in om de inhoud van kinderzwerfboek.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op kinderzwerfboek.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinderzwerfboek.

Voor op kinderzwerfboek.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinderzwerfboek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinderzwerfboek. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinderzwerfboek, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.